971 86 64 13

Certificat de qualitat - Acompliment ambiental 2022

ACOMPLIMENT AMBIENTAL 2022

1. INTRODUCCIÓ

Amb la finalitat de demostrar l’acompliment acompliment ambiental, mitjançant el control dels aspectes i impactes associats a les nostres activitats i serveis sobre el medi ambient, i comunicar els assoliments ambientals al públic, hem implantat a l’Associació de Veins del Port de Pollença un Sistema de Gestió Ambiental sobre la base de la norma UNEIX EN-ISO 14001:2015.

 

L'objecte del present informe és el de facilitar a les nostres parts interessades la informació relativa al nostre acompliment i comportament ambiental, així com reforçar el nostre compromís amb la millora contínua del Sistema de Gestió Ambiental implantat.

 

El nostre Sistema de Gestió Ambiental està desenvolupat en els següents documents:

• Manual del Sistema de Gestió: document que contempla i desenvolupa l'abast del sistema de gestió, l'organització jeràrquica i funcional de l'empresa, els procediments que desenvolupen el sistema i Política.

• Procediments, Registres de control i instruccions: documents que desenvolupen els requisits del sistema de gestió en els quals es descriu l'operativa a desenvolupar i l'assignació de responsables.


2. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL


Hem definit, implantat i lloc a la disposició de les nostres parts interessades en la nostra web la nostra Política del Sistema de Gestió; la qual és apropiada al propòsit i línies estratègiques de la nostra organització, i inclou el nostre compromís de protecció del medi ambient i de prevenció de la contaminació. Així mateix, la Política és el marc de referència per a l'establiment anual dels nostres Objectius ambientals

 

3. ASPECTES AMBIENTALS

Hem identificat tots els aspectes ambientals associats a les nostres activitats i serveis; ja siguin els directament associats a la nostra labor (aspectes directes), com aquells associats a les activitats dels nostres proveïdors (aspectes indirectes). Així mateix, hem identificat els aspectes ambientals associats a possibles situacions d'emergència.

Anualment es revisen i valoren els aspectes ambientals directes. Per a garantir una correcta gestió i acompliment ambiental, i el nostre compromís amb la millora contínua, anualment plantegem objectius i metes ambientals. Aquests objectius s'estableixen tenint en compte els aspectes que han resultat significatius, a fi de reduir l'impacte ambiental generat.

Així mateix establim un control de tots els aspectes ambientals, significatius i no significatius, a través d'indicadors de seguiment. 

Per a prevenir la generació d'aspectes associats a situacions d'emergència realitzem periòdicament simulacres que ens permeten formar i sensibilitzar als nostres treballadors, i garantir que comptem amb els mitjans necessaris (tècnics i humans) per a actuar en cas d'ocurrència.

4. ACOMPLIMENT AMBIENTAL

Indiquem a continuació, els principals aspectes ambientals identificats a fi de donar-los a conèixer externament.

Si bé, cadascun dels serveis pot presentar alguna peculiaritat específica respecte al grau de significança dels seus aspectes ambientals, per regla general, en cada tipus de serveis, els aspectes ambientals significatius són:

 

SERVEI D’APLICACIÓ
EN CONDICIONS NORMALS


1 CONSUM D’AIGUA
2 RESIDUS PERILLOSOS


5. CONSUMS
Per a dur un millor control del consum de recursos, es porta un registre dels diferents consums. Els canvis respecte a 2020 han estat:

- Reducció d’un 24,5% del consum de fulls de paper
- Augment d’un 19,6% del consum d’aigua a oficina
- Augment d’un 27,8% del consum d’aigua a la nau
- Reducció d’un 39,2% del consum d’electricitat a oficina
- Reducció d’un 93,6% del consum d’electricitat a la nau.
- Redució d’un 42,3% del consum de combustible (respecte a 2019)

No es tenen dades del consum d’aigua de les dutxes degut a que com l’any passat no estaven firmats els contractes de la licitació no es disposava de l’informació dels comptadors.

6. PROGRAMA DE GESTIÓ AMBIENTAL

 Per a garantir una correcta gestió i acompliment ambiental, i el nostre compromís amb la millora contínua, anualment plantegem objectius i metes ambientals. Aquests objectius s'estableixen tenint en compte els aspectes que han resultat significatius, a fi de reduir l'impacte ambiental generat. Per l’any 2022 s’han plantejat el següent objectiu ambiental:

- Reducció en un 5% de l’ús d’aigua a oficina

 

Certificació de Sistemes de Gestió de Qualitat

L’AVPP disposa del certificat de qualitat ISO 9001:2015 Certificació de Sistemes de Gestió de Qualitat per les explotacions de serveis temporals (hamaques, para-sols i velomars); en la neteja, el manteniment i l'abalisament de platges; i en el servei d'accessibilitat a la platja Tamarells. La primera edició d'aquesta acreditació és del 2015, i el 2021 es va renovar, pel que està vigent fins el 21 d'agost del 2024, tot i que s'ha de renovar anualment després de realitzar una auditoria que analitza el compliment de les normes de funcionament establertes.

 Certificat 9001 vt. 2024

 

 

 

L’AVPP també disposa del certificat ISO 14001:2015 Certificació de Sistemes de Gestió Medi Ambiental que garanteix la qualitat en l’explotació de serveis temporals (hamaques, para-sols i velomars); en la neteja, el manteniment i l'abalisament de platges; i en el servei d'accessibilitat a la platja Tamarells. El 2021 es va renovar la certificació obtinguda per primer cop el 2015, pel que el certificat és vàlid fins el 21 d'agost del 2024, tot i que s'ha d'anar renovant anualment després de realitzar l'auditoria.

 

L’AVPP executa l’explotació de les platges respectant les condicions establertes en el sistema de gestió ambiental (SGA) que implanta l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Pollença.

També gestiona de manera adequada els residus, tant els perillosos com els no perillosos, i facilita al públic informació sobre la política ambiental.

certificat 14001 vt. 2024

 

Potser t'interessa...

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Contacte

Associació de Veïns del Port de Pollença

  C / Mestral, 15 C.P. 07470 - Port de Pollença - Mallorca - Illes Balears

  +34 971 86 64 13

  av.eumoll@gmail.com

  Dilluns a divendres 10:00 - 13:00