971 86 64 13

La nostra història

L’Associació de Veïns del Port de Pollença va néixer no només com una agrupació de veïns, també incloïa comerciants i hotelers. El promotor va ser Manuel Caballer Ribas, segons figura al llibre d’acte de l’entitat.

L’associació es va constituir el 9 d’abril de 1965 amb el nom de Asociación de Comerciantes, Hoteleos y Vecinos Puerto de Pollensa. El president fundacional va ser Ignació Cifre “Matas”. L’octubre d’aquest mateix any la directiva fundacional va elegir el primer president: Miquel Sebastián, propietari de l’Hotel Sis Pins. I es varen redactar els primers estatuts que varen ser aprovats per l’assembla general extraordinari, que constava de 98 socis. Sebastián va ser president durant una dècada, fins el 1975.

El 1973 sent president Miquel Sebastian es va canviar de nom de l’entitat i va passar a dir-se Asociación de Industriales, Comerciantes y Vecinos del Puerto de Pollensa.

El 1975, quan era president Alfonso Pizarro, va tornar canviar de nom pel d’Iniciativas, Turismo, Asociación de Vecinos Puerto de Pollensa.

Finalment el 1977 el president Gabriel Pérez de Rada “Gigi” va instaurar el nom actual, Associació de Veïns del Port de Pollença (AVPP). Pérez de Rada va ser president fins el 1980. Llavors el va substituir Jaume Bauzá “Panada”.

El 25 de maig de 1988 es varen publicar uns nous estatuts. En aquell moment, el secretari era Nadal Moragues i varen ser aprovat per Junta General Extraordinari. Aquest estatus són bàsicament idèntics als actuals, excepte modificacions puntuals que s'han intriduït per adaptar-se al temps actual.

El 1988 és elegit president per votació de socis Gabriel Pérez de Rada “Gigi”. Aquesta era la seva segona legislatura.

El 1990, degut a la dimissió de Pérez de Rada, s’elegeix a Jaime Villalonga “Pelta” que va estar al front de la Presidència fins l’any 1998.

El 1998 va ser elegit per votació de socis Felipe Seguí.

El període comprès entre 1998 i 2003. L’AVPP va viure el seu màxim esplendor en quant a festes i actes diversos, també es va compra del local social. El cànon que es pagava a l’Ajuntament de Pollença per poder explotar les platges era inferior a l’actualment i també ho eren les inversions i exigències que es recullen en el plec de condicions.

El 2004 va ser elegit president per unanimitat Antoni Vidal, només es va presentar ell. Va continuar la línia de Felipe Seguí, va crear l’oficina actual de l’AVPP i va iniciar les obres del local social.

El 2006 va ser elegit president Miquel Cifre per aclamació. Va inaugurar el local social amb Pere Rotger quan era president del Parlament de les Illes Balears i Joan Cerdà Rull, batle de Pollença.
El 2017 novament va ser elegit president per votació de socis Miquel Cifre. Aquestes eleccions varen ser molt disputades, es varen presentar dues candidatura, una encapçalada per Cifre i l’altre per Miquel Sabater.

La candidatura de Cifre va aconseguir més de la meitat dels vots emesos en el procés electoral. En total, 205 socis varen votar a l’equip encapçalat per Cifre, mentre que 126 varen optar per la candidatura de Sabater. Un total de 331 socis, d’un cens total de 628, varen participar en el procés electoral.

El nou equip està integrat per Gabriel Perelló, vicepresident; Antoni Cifre, secretari; Gabriel Colom, tresorer; i José Manuel Pareja, Juan Suau, Eladio Lorente, Francisco García i Andrés Ramón Pérez-Rada como vocals. Aquest equip dirigit per Miquel Cifre estarà al front de l’entitat fins el 2021.

 

Els primers socis

Els primers socis que consta al llibre de socis de l’Associació és Hotel Illa d’Or, Sis Pins, Capri i Miramar. Aquest establiments hotelers consten com a socis des de 1968 fins al 90.

El primer soci com a persona física va ser Salvador Cerdà, mariner. En total els socis fundadors varen ser 98.

La composició de les llistes de socis varia en funció de les dates, s’adjunta el nom dels primers socis de cada temporada, tant el nom de les empreses com de particular.

Període 1968 - 1990

Hotel Illador, Sis Pins, Capri i Miramar.
La primera persona física va ser el número 26 Juan Enseñat Villalonga.

Període 1991 - 1996

Hotel Illador, Sis Pins, Miramar i Daina.
La primera persona física va ser el número 11Bartomeu Pizá, 13 Micaela Gambier, 17 José Corró, 18 Antonio Moragues “Canari”.

El 1998 quan Felipe Seguí va assumir la Presidència, l’anterior president Jaume Villalonga va entregar un llistat de socis amb nom de persones físiques i d’empreses, aquestes no tenen vot segons els estatuts. Aquest llista no se correspon amb el llistat inicial:

1. Antonio Moragues Mercer
2. Antonio Seguí Cabanellas
3. Onofre Fuster Durán
4. Viajes Pollensa Balear
5. Xavier Espinar
6. Antonio Carbonell.

 

Documentació recopilada per Miquel Alzamora.

DSC 0215

Miquel Alzamora va tenir un primer contacte amb l'entitat el 1998, quan el grup de Felip Seguí optava a la presidència de l'AVPP. De llavors ençà sempre ha estat lligat a l'associació, primer, sent part activa en les decisions que adoptava la junta directiva i, després, sempre com a col·lorador. Ara, una vegada elegit president Miquel Cifre, s'ha dedicat a recopilar la història de l'entitat que el 5 d'abril del 2015 va complir 50 anys.

Potser t'interessa...

  • All
  • Associacio Veins Port Pollença
  • Cursa
  • Eu Moll
  • Marinera
  • Port De Pollença
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Contacte

Associació de Veïns del Port de Pollença

  C / Mestral, 15 C.P. 07470 - Port de Pollença - Mallorca - Illes Balears

  +34 971 86 64 13

  av.eumoll@gmail.com

  Dilluns a divendres 10:00 - 13:00