971 86 64 13

Serveis

Apertura de temporada

En condicions normals, durant la vigència de la concessió administrativa d'explotació de platges, uns dos mesos abans de Setmana Santa, l’Associació de Veïns del Port de Pollença (AVPP) acostuma a començar el condicionament de les platges del Tamarells i Albercuix al Port de Pollença, i també les de Cala Sant Vicenç per tenir-les llestes en començar la temporada turística.

reposicio arena

En primer lloc es retiren les barreres de contenció eòliques col·locades a la platja de Tamarells i als accessos d’aquesta platja. Després es neteja detingudament la zona abans de distribuir l’arena arreu, sobretot per aquells indrets que varen quedar més malmesos a causa dels temporals d’hivern, es porga l'arena i es passa a condicionar l’àrea d'explotació abans de col·locar les instal·lacions.

Les barreres eòliques es col·loquen a diferents indrets de les platges artificials del Moll per evitar que les tempestes d’hivern s’emportin l’arena.

Abans de redistribuir i anivellar l’arena es poden els tamarells i es neteja arreu. El plec de condicions de l’explotació també exigeix la neteja de zones remotes com Cala Bóquer o Cala Carbó. 

Després es procedeix a col·locar para-sols, hamaques, passarel·les, dutxes, caixons utilitzats en el servei i es fa l'abalisament a Llenaire, Tamarells, Albercuix, Cala Barques i Cala Molins i a les platges remotes.

Cada temporada es realitzen noves tasques que en alguns casos venen marcades pel plec de condicions aprovat per l’Ajuntament de Pollença, com ara la instal·lació de nous parcs infantils, d’un centre d’accessibilitat universal i de noves passarel·les de fusta de dos metres d’amplada per facilitar l’accés a la platja de persones amb discapacitats.

Altres tasques sorgeixen de la necessitat d’anar millorant les instal·lacions existents perquè s’han fet malbé a l’estiu o perquè amb el pas del temps han quedat obsoletes. Per exemple, les cases dels banys que aquesta temporada s’han alçades per col·locar pilons davall i evitar que amb el mal temps es desestabilitzin i s’espenyin com ha succeït.

Fins ara les fosses sèptiques estaven enterrades dins l’arena i cada vegada que s’havien de buidar o quan s’espenyaven s’havia de gratar l’arena per accedir-hi. Ara, les fosses sèptiques s’instal·laran dins un tub de formigó. Això facilita el buidatge, que fa a través d’una porteta.

Aquestes casetes s’han condicionar en la seva integritat, s’ha arreglat la part de la fusteria que s’havia feta malbé, sobretot pel que fa al sostre, així com també la fontaneria i després s’han pintades de color blanc.

Enguany també s’ha canviat d’ubicació una de les torres de salvament. L’AVPP porta el manteniment a les torres de salvament, ordena tot el material de que disposen els socorristes a cada torre, així com també realitza el manteniment dels mòduls dels socorristes.

Tancament de la temporada

DSC 0151A mitjans octubre, es procedeix al desmantellament progressiu de les instal·lacions autoritzades.

Els para-sols i les hamaques es traslladen a la nau ubicada al polígon industrial per emmagatzemar-se.

La hivernació dels para-sols superiors resulta molt més laboriós i delicat que la dels para-sols habituals ja que, per tal de preservar els penjolls, s’ha de desmuntar el mantell del cèrcol. El seu transport i emmagatzematge es realitza en caixes adquirides especialment per tant de evitar el seu deteriorament.

El trasllat de les hamaques superiors també és més complicat perquè encara que es poden apilar no formen una columna dreta, sinó que resulta una columna ascendent i resulta complicada la seva manipulació amb mitjans mecànics.

A mitjans del mes novembre es dóna per finalitzada la temporada de la licitació dels lots de les platges de la Cala Sant Vicenç, Tamarells i Albercuix i s’instal·len les barreres eòliques per aturar el desplaçament i la fuga d’arena durant l’hivern.

Serveis periòdics

Diàriament es col·loquen i es netegen les hamaques, les plataformes de les dutxes, els interiors i exteriors dels lavabos, i es fa una neteja manual i mecànica de l'arena. També es fa una neteja del passeig de la primera línia marítima, des de l’Illador i fins a Lleinaire, retirant l’arena que s’hi va dipositant i la brutícia i es buiden les papereres.

TascaPeriodicitatDescripció / Observacions
Neteja i col·locació de les hamaques a la platja Diari  
Neteja de les passarel·les instal·lades  Diari Agranat de l'arena acumulada
Neteja manual de la platja Diari Recollida de residus manual
Neteja manual de la platja Diari Rastellat de la confluència de l'agua i l'arena
Abrillantat de l'inox de les dutxes Diari  
Neteja desaigües de les dutxes Diari Retirada de l'arena acumulada a les dutxes
Neteja de les plataformes de les dutxes i exterior lavabos Diari  Agranat de l'arena acumulada
Neteja mecànica de l'arena Diari Aireig i porgat per trams
Substitució de les bosses de les papereres Diari Retirada de les bosses amb residus i repsosició de les bosses
Neteja dels lavabos i reposició dels productes d'higieni Diari Veure el registre de firmes
Apertura i tancament dels lavabos Diari  
Neteja dels accessos Diari Agranat de l'arena acumulada
Neteja manual de la platja de Lleinaire i Can Cullarassa

2 vegades  per setmana

Recollida de residus manual

 

Per dur aquestes tasques de manteniment, l’AVPP ha adquirit nova maquinaria entre la que s’inclou una porgadora, dues agranadores, un bufador, un dumper, un camió elèctric per la recollida de bosses de fems, un tricicle elèctric per fer els banys nets i un remolc de 16 tones per poder traslladar l’arena i també les hamaques i para-sols des de les instal·lacions ubicades al polígon a les platges i viceversa.

Serveis extraordinaris

Recol·locació de material
Durant els mesos d’estiu, es contracta un servei per vigilar les platges i evitar vandalismes contra el material de les platges.

Barques enfonsades i residus voluminosos
L’AVPP també es fa càrrec de la retirada de barques enfonsades i voluminosos al tram de la badia de Pollença, Cala Sant Vicenç i les platges remotes; i de les reposicions i reparacions que causen els temporals tan a l’hivern com a l’estiu.

Reposició d’arena a la sortida de pluvials
A l’estiu i a causa de les fortes tempestes, el cabal que surt pels desaigües de pluvials que donen a la mar, al costat del'Hotel Daina i a la platja d’Albercuix, arrasa l’arena i la va retirant trencant el perfil normal de la platja. En aquest caos es procedeix a reestructurar l’àrea afectada i es reparen les canonades si procedeix.

Neteja extraordinària

El 23 de juny, és molta la gent que va a la platja a celebrar la revetlla de Sant Joan. L’endemà són nombrosos els residus que s’han dipositat a la platja i el material de l’explotació està desplaçat del seu lloc habitual.

Per aquest motiu el 24 de juny al mati s’acostuma a reforçar el servei de neteja manual de la platja y també es necessita més temps per recol·locar les hamaques al seu lloc.

Niu d’ametralladores
Una de les altres tasques que es venen realitzant a l’estiu és la neteja dels nius d’ametralladores de la badia de Pollença, on s’acumulen pedres i residus.

Neteja del pinaret de Llenaire

L’AVPP també realitza la neteja del pinaret de Llenaire es passa la desbrossadora i es retira la brutícia.

Neteja platges remotes

Es netegen mensualment les platges remotes com ara Cala Clara, Cala Carbó, Ca’n Cullerassa, Cala Bóquer, el Caló, Llenaire, i des de l’espigó de Llenaire fins el terme municipal d’Alcúdia.

Enquestes de satisfacció

A l’estiu es posen bústies a disposició dels usuaris perquè puguin respondre a les enquestes de satisfacció, aquesta és una de les propostes de millora que l’AVPP va presentar en la licitació.

Formació ambiental i d’accesibilitat universal

Es duen a terme accions formatives sobre l’accessibilitat universal a les platges i sobre educació ambiental aplicada a les platges i al bon ús d’aquestes. Les activitats van adreçades tant al personal com a la població.

Potser t'interessa...

  • All
  • Associacio Veins Port Pollença
  • Cursa
  • Eu Moll
  • Marinera
  • Port De Pollença
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Contacte

Associació de Veïns del Port de Pollença

  C / Mestral, 15 C.P. 07470 - Port de Pollença - Mallorca - Illes Balears

  +34 971 86 64 13

  av.eumoll@gmail.com

  Dilluns a divendres 10:00 - 13:00