971 86 64 13

Acompliment ambiental

INTRODUCCIÓ

Amb la finalitat de posar de manifest l’acompliment ambiental, mitjançant el control dels aspectes i impactes associats a les nostres activitats i serveis sobre el medi ambient, i comunicar els assoliments ambientals al públic, hem implantat a l’Associació de Veïns del Port de Pollença un Sistema de Gestió Ambiental sobre la base de la norma UNE EN-ISO 14001:2015.

L'objecte del present informe és el de facilitar a les nostres parts interessades la informació relativa al nostre acompliment i comportament ambiental, així com reforçar el nostre compromís amb la millora contínua del Sistema de Gestió Ambiental implantat.

El nostre Sistema de Gestió Ambiental està desenvolupat en els següents documents:

 • Manual del Sistema de Gestió: document que contempla i desenvolupa l'abast del sistema de gestió, l'organització jeràrquica i funcional de l'empresa, els procediments que desenvolupen el sistema i la Política.
 • Procediments, Registres de control i instruccions: documents que desenvolupen els requisits del sistema de gestió en els quals es descriu l'operativa a desenvolupar i l'assignació de responsables.

 

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL

Hem definit, implantat i posat a la disposició de les nostres parts interessades en la nostra web la nostra Política del Sistema de Gestió; la qual és apropiada al propòsit i línies estratègiques de la nostra organització, i inclou el nostre compromís de protecció del medi ambient i de prevenció de la contaminació. Així mateix, la Política és el marc de referència per a l'establiment anual dels nostres objectius ambientals

 

ASPECTES AMBIENTALS

Hem identificat tots els aspectes ambientals associats a les nostres activitats i serveis; ja siguin els directament associats a la nostra feina (aspectes directes), com aquells associats a les activitats dels nostres proveïdors (aspectes indirectes). Així mateix, hem identificat els aspectes ambientals associats a possibles situacions d'emergència.

Anualment es revisen i valoren els aspectes ambientals directes. Per a garantir una correcta gestió i acompliment ambiental, i el nostre compromís amb la millora contínua, anualment plantegem objectius i metes ambientals. Aquests objectius s'estableixen tenint en compte els aspectes que han resultat significatius, a fi de reduir l'impacte ambiental generat.

Així mateix establim un control de tots els aspectes ambientals, significatius i no significatius, a través d'indicadors de seguiment.

Per a prevenir la generació d'aspectes associats a situacions d'emergència realitzem periòdicament simulacres que ens permeten formar i sensibilitzar als nostres treballadors, i garantir que comptem amb els mitjans necessaris (tècnics i humans) per a actuar en cas d'ocurrència.

 

ACOMPLIMENT AMBIENTAL

Indiquem a continuació, els principals aspectes ambientals identificats a fi de donar-los a conèixer externament.

Si bé, cadascun dels serveis pot presentar alguna peculiaritat específica respecte al grau de significança dels seus aspectes ambientals, per regla general, en cada tipus de serveis, els aspectes ambientals significatius detectats per enguany són:

EN CONDICIONS NORMALS

 • CONSUM DE PAPER A L’OFICINA*

 • CONSUM ELÈCTRIC A L’OFICINA

 • CONSUM DE COMBUSTIBLE

 • EMISSIONS DERIVADES DE VEHICLES

 • CONSUM D’AIGUA EN EXPLOTACIÓ

* S'ha detectat manca de traçabilitat i comptatge adequat de les dades utilitzades.

 

CONSUMS

Per a dur un millor control del consum de recursos, es porta un registre dels diferents consums. Els canvis respecte a 2021 han estat:

 • Reducció d’un 4% del consum d’aigua a l’oficina.

 • Augment d’un 146% del consum de paper a l’oficina.

 • Augment d’un 161% del consum d’aigua a la nau.

 • Augment d’un 59% del consum d’electricitat a oficina.

 • Reducció d’un 34% del consum d’electricitat a la nau.

 • Augment d’un 66% del consum de combustible.

Cal esmentar que la majoria d’augments en el consum de recursos han vengut donats per un increment substancial de l’activitat turística que no es produïa degut a les restriccions COVID vigents fins el 2021. En aquest sentit també, l’adjudicació del present plec de serveis de platges fou tardana, ja que no es va produir fins juliol-agost de 2021 amb la conseqüent pèrdua d’activitat dels primers mesos de la temporada.

Pel que fa al consum de paper en oficina, les dades registrades mostren un augment important del consum resultant significatiu, però la detecció posterior d’un registre de dades poc precís fa que no es pugui considerar un resultat fiable. Així i tot, l’AVPP vetllarà perquè les bones pràctiques en matèria de consum de paper se tenguin en compte durant el pròxim any. 

 

PROGRAMA DE GESTIÓ AMBIENTAL

Per a garantir una correcta gestió i acompliment ambiental, i el nostre compromís amb la millora contínua, anualment plantegem objectius i metes ambientals. Aquests objectius s'estableixen tenint en compte els aspectes que han resultat significatius, a fi de reduir l'impacte ambiental generat. Per l’any 2023 s’han plantejat el següent objectiu ambiental:

- Reducció en un 5% del consum de paper en l’oficina.

Descarrega el PDF de l'Acompliment ambiental del 2022.

Descarrega el PDF de la Comunicació d'aspectes ambientals significatius 2023

Potser t'interessa...

 • All
 • Associacio Veins Port Pollença
 • Cursa
 • Eu Moll
 • Marinera
 • Port De Pollença
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Contacte

Associació de Veïns del Port de Pollença

  C / Mestral, 15 C.P. 07470 - Port de Pollença - Mallorca - Illes Balears

  +34 971 86 64 13

  av.eumoll@gmail.com

  Dilluns a divendres 10:00 - 13:00