971 86 64 13

Condicions d'ús

Les condicions que es detallen a continuació regulen l'ús del portal d'internet de l’Associació de Veïns del Port de Pollença (d’ara en endavant AVPP), amb domicili fiscal al C/ Mestral, núm. 15, del Port de Pollença i CIF G07029481 que la pròpia entitat posa a disposició dels ciutadans i de les empreses.

Mitjançant aquest portal, es facilita l'accés a la informació que genera l’AVPP. En aquest sentit, l’AVPP posa a disposició dels socis un canal de comunicació que els permet comunicar-se i interactuar mitjançant aquest portal. A més posa a disposició dels socis un servei de bústia que permet canalitzar determinades sol·licituds, suggeriments i comunicacions dirigides a l’AVPP.


L’AVPP es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració d'aquest portal.


L'accés i utilització d'aquest portal pressuposa la prèvia lectura i acceptació per part de l'usuari de les presents Condicions d'ús publicades en aquest portal. Aquest accés i utilització del portal implica l'acceptació expressa, plena i sense reserves per part de l'usuari del contingut de totes i cada una de les Condicions d'ús en la versió publicada en aquest portal en el moment de l'accés. En cas contrari s’abstindrà d'accedir als seus continguts i a fer ús del mateix.

 

Accés al portal i als serveis


El portal és, en general, de lliure accés i no exigeixen la prèvia subscripció o registre de l'usuari. No obstant això, l’AVPP posà a disposició del soci la possibilitat de poder-se subscriure per rebre mailings informatius.


Ús correcte del portal


L'usuari es compromet a utilitzar el portal sense incórrer en activitats que poden ésser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de AVPP o que puguin atemptar contra les presents condicions d'ús, la legislació vigent i els usos generalment acceptats. En particular, i a títol informatiu, l'usuari es compromet expressament a abstenir-se de dur a terme qualsevol de les activitats següents:

• Destruir, alterar, inutilitzar o fer malbé les dades o documents electrònics.

• Obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al portal, així com realitzar actuacions susceptibles de fer malbé, interrompre o generar errors en aquests sistemes.
• Trametre missatges de correu electrònic, WhatsApps o SMS de forma massiva o amb finalitats comercials o publicitàries sense el consentiment del destinatari.
• Intentar interceptar, llegir, esborrar, copiar o modificar missatges de correu electrònic d'altres usuaris.
• Utilitzar el sistema per intentar accedir a àrees restringides dels sistemes informàtics de l’AVPP o de tercers o bé per extreure informació.
• Intentar augmentar el nivell de privilegis d'un usuari en el sistema.
• Introduir, per qualsevol mitjà, programes que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de l’AVPP o d'altres usuaris.
• Incitar o promoure mitjançant el portal accions contràries a la llei, a la moral o a l'ordre públic.
• Induir o promoure mitjançant el portal actuacions o idees discriminatòries per raons de raça, sexe, ideologia, religió, creences...
• Incorporar, posar a disposició o permetre l'accés a productes o serveis contraris a la llei, a la moral o a l'ordre públic.
• Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’AVPP.
• Violar la confidencialitat de la informació de tercers.
• Vulnerar els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes a la Constitució, als Tractats Internacionals i a la resta de la legislació.

 

Propietat intel·lectual o industrial dels continguts.

 

Tot el software i els continguts del portal són propietat de l’AVPP o dels proveïdors de serveis i continguts que hagin cedit a l’AVPP l'explotació d'aquests.


Les marques, rètols o logotips de l’AVPP que apareixen en el portal són propietat de l’AVPP o el seu ús ha estat degudament autoritzat.
La posada a disposició dels continguts i software disponible en el portal no implica en cap cas la cessió de la seva titularitat o explotació en favor de l'usuari, que al mateix temps es compromet a utilitzar-los segons la llei.


Queda totalment prohibit qualsevol ús dels continguts del portal inclosos la reproducció, còpia, venda, distribució, difusió, publicació, exhibició, comunicació pública, transformació o modificació dels continguts, sense autorització pertinent de l’AVPP o del titular dels corresponents drets de propietat intel·lectual o industrial.


L'usuari es compromet a no suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives incloses en el portal.


Privacitat i tractament de les dades personals


L’AVPP garanteix als usuaris, en els termes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que tractarà confidencialment les seves dades personals.


Documents i comunicacions telemàtiques


La validesa dels documents telemàtics emesos per l’AVPP i pels mateixos usuaris, així com les comunicacions i notificacions telemàtiques entre l’entitat i els socis i/o usuaris, està regulada pel que estableix la legislació vigent.


Política de cookies


L’AVPP utilitza cookies o galetes quan un usuari navega pel portal. Una cookie és un petit arxiu de text que s’emmagatzema en el seu navegador i li permet recordar la informació de les planes webs i de les sessions del navegador. L’AVPP usa cookies de primera mà generades i utilitzades per a la pàgina web de l’AVPP.

Les cookies utilitzades per la pàgina web de l’AVPP tenen per objecte, exclusivament, ajudar a entendre el comportament per part dels usuaris dins la plana web per poder adoptar decisions que ajudin a millorar la usabilitat i efectivitat de la navegació, entre d’altres.

Les cookies només poden emmagatzemar un text, generalment, de caràcter anònim i xifrat. L’AVPP es compromet a no arxivar cap tipus de informació personal a la cookie. Tots els navegadors d’Internet permeten limitar el comportament d’una cookie o desactivar-les dins la configuració o les opcions del navegador. La desactivació de les cookies no afectarà l’ús concret, per part de la sessió d’Internet. En tot cas s’informarà prèviament l'usuari d'aquest fet.


Enllaços inclosos en el portal


El portal pot contenir enllaços a altres portals o llocs web. L’AVPP no exerceix control de cap tipus damunt aquests portals o llocs web, ni és responsable del contingut d'aquests. Els enllaços que el portal inclogui són oferts únicament amb caràcter informatiu. Per tant, l’AVPP no es responsabilitza ni atorga cap tipus de garantia respecte als continguts enllaçats, disponibilitat i idoneïtat d'aquests.


Exclusió de garanties i de responsabilitat


L’AVPP no es fa responsable dels errors o inexactituds que poguessin derivar-se del mal funcionament del portal, ni de qualsevol malbé o perjudici, directe o indirecte, que pogués derivar-se de la no disponibilitat del portal i dels seus serveis.


L’AVPP vetllarà:
• Per la privacitat i seguretat de la utilització del portal i dels serveis.
• Per la veracitat dels continguts disponibles.
• Perquè el seu sistema informàtic i els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic no continguin virus o altres elements nocius.

 

L’AVPP no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l’empresa, ni de l'ús indegut del portal i dels seus continguts per part dels usuaris.


L’AVPP no garanteix en cap cas la correcta prestació dels productes o serveis oferts als usuaris per tercers alienes a aquest mitjançant el portal.
Igualment l’AVPP no es responsabilitza del compliment per part d'aquests tercers de la normativa vigent, ni de qualsevol malbé o perjudici que pugui sofrir l'usuari com a conseqüència d'errades, defectes i omissions a la informació facilitada pel portal que provengui de fonts externes.


Procediment en cas de realització d'activitats de caràcter il·lícit


En el cas de que l’AVPP tengui coneixement de l'ús dels serveis facilitats pel portal per activitats que eventualment podrien ésser atemptatòries contra drets de tercers o constitutives d'actes il·lícits, es podran emprendre totes les mesures pertinents per evitar la continuació d'aquestes activitats, i es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes.


Intercanvi o difusió de la informació


L’AVPP declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre usuaris mitjançant les pàgines del portal. La responsabilitat de les manifestacions difoses a les seves pàgines web corresponen exclusivament a qui les realitza.


Publicacions oficials


La informació facilitada mitjançant internet no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, l'edició impresa de les quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.


La informació disponible en aquest portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en aquest portal i la versió considerada oficial, la versió oficial és la única legalment vàlida.


Legislació aplicable i jurisdicció


Aquestes condicions d’ús es regiran i s'interpretaran per la legislació espanyola i autonòmica vigent a l'àmbit d'aplicació dels serveis oferts per l’AVPP.


En el cas que es produeixi qualsevol tipus d'incompliment, discrepància o diferència entre l’AVPP i l'usuari respecte de la interpretació, contingut o execució de les presents condicions d'ús, l’AVPP i l'usuari es sotmetran a jurisdicció dels Jutjats i Tribunals estatals competents en cada cas.


Clàusula de protecció de dades de caràcter personal


En compliment de l'establert a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’AVPP informarà que les dades proporcionades omplint el formulari disponible a l'efecte seran recollides en un fitxer del qual és responsable l’AVPP. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions prevists a la pròpia LOPD contactant amb l’AVPP.


Qualsevol modificació de les dades de l'usuari haurà d'ésser comunicada a l’AVPP perquè la informació recollida en els seus fitxers es trobi en tot moment actualitzada i no contingui errades. Amb l'acceptació d'aquesta clàusula, l'usuari reconeix que la informació i les dades que ha facilitat a l’AVPP són exactes i verídiques. La no facilitació o facilitació parcial de les dades personals de caràcter obligatori sol·licitades en el formulari disponible a l'efecte, podria tenir com a conseqüència que l’AVPP no pogués atendre la seva sol·licitud.


Les finalitats de la recollida de les dades personals dels usuaris són les que s'indiquen a continuació:
• Facilitar i simplificar als usuaris la resposta dels formularis inclosos a la plana web, evitant la introducció de dades que ja hagin estat facilitades prèviament a l’AVPP en el moment de registrar-se.
• Permetre el tractament de la informació per l'obtenció d'indicadors estadístics de gestió i qualitat del servei, sempre que per aquesta finalitat no s'utilitzin dades de caràcter dissociat.
• Informar l'usuari d'aquelles activitats d’oci i de caire cultural que s’organitzen, això com les novetats relacionades amb l’AVPP i de les tasques que du a terme, a més d’altres qüestions que podrien ésser del seu interès.

Potser t'interessa...

  • All
  • Associacio Veins Port Pollença
  • Cursa
  • Eu Moll
  • Marinera
  • Port De Pollença
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Contacte

Associació de Veïns del Port de Pollença

  C / Mestral, 15 C.P. 07470 - Port de Pollença - Mallorca - Illes Balears

  +34 971 86 64 13

  av.eumoll@gmail.com

  Dilluns a divendres 10:00 - 13:00