971 86 64 13

Indicadors de qualitat

23b45408 2700 44a7 8973 4ccc63fb9556El control de la qualitat de les aigües de bany i de l'arena són molt importants per verificar les bones condicions per a l'ús de les instal·lacions i de la platja en general; és per aquest motiu que es realitzen un seguit de mesures de control que garanteixen la qualitat de les nostres platges per a ús públic.

A la plana web de la Conselleria de Salut podeu consultar els resultats de les analítiques dels punts de mostreig. Setmanalment es realitza una valoració puntual dels resultats obtinguts, segons els criteris següents: 

     Apta per al bany:
Escheríchia coli menor o igual a 500 ufc/100ml
Enterococs intestinals menor o igual a 200 ufc/100ml

     No recomanat el bany temporalment:
Escheríchia coli de 501-2000 ufc/100ml
Enterococs intestinals entre 201-1000 ufc/100ml

     Prohibit temporalment el bany:
Escheríchia coli major a 2000 ufc/100ml
Enterococs intestinals major a 1000 ufc/100ml

La Conselleria informa que aquesta valoració és provisional i és únicament representativa de l’estat de l’aigua en el punt de mostreig i en el moment puntual, ja que la qualificació definitiva s’estableix al final de la temporada de bany, una vegada valorats tots els resultats i realitzades totes les estadístiques segons estableix la normativa.

Potser t'interessa...

  • All
  • Associacio Veins Port Pollença
  • Cursa
  • Eu Moll
  • Marinera
  • Port De Pollença
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Contacte

Associació de Veïns del Port de Pollença

  C / Mestral, 15 C.P. 07470 - Port de Pollença - Mallorca - Illes Balears

  +34 971 86 64 13

  av.eumoll@gmail.com

  Dilluns a divendres 10:00 - 13:00