971 86 64 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Gestió duita a terme durant el 2018

A continuació reproduïm l'explicació que es va oferir als socis durant l'Assemblea General de l'Associació de Veïns del Port de Pollença de la gestió duita a terme durant l'any 2018.

GESTIÓ JUNTA DIRECTIVA.
La gestió de la Junta directiva l'exercici 2018 ha anat encaminada a continuar amb la renovació i millora dels serveis de les platges i, sobretot, a la dinamització de les activitats socials organitzades per als socis.
Quant a l'explotació de les platges, com ja s'ha vist en l'exposició dels comptes, s'ha registrat una davallada de les vendes respecte a l'exercici anterior, encara que aquest dèficit s'ha vist en part compensat pels ingressos derivats de l'explotació dels canals d'embarcacions de la platja Tamarells, del qual no es tenia la concessió l'any anterior.
A més d'altres factors, un dels motius que han contribuït a la baixada del volum de vendes ha estat el mal temps, al principi, durant i al final de la temporada. Els mesos de setembre i octubre foren especialment dolents, i els temporals marítims i les torrentades ocasionaren nombrosos danys materials, amb la pèrdua de 25 caixes de seguretat, 34 gandules i 25 para-sols superiors, a més de nombroses despeses de personal i maquinària per dur a terme les tasques extraordinàries de neteja i condicionament de platges per tal de recuperar el seu bon estat amb rapidesa per minimitzar les molèsties als usuaris de les platges.


Pel que fa a les inversions, s'ha continuat treballant en el compliment del Plec de Condicions i en la millora de les instal·lacions al servei dels usuaris. Així s'han adquirit les papereres requerides per instal·lar al passeig, s'ha completat la instal·lació dels ancoratges ecològics per l'abalisament, tant a les platges comercials com a les remotes; s'han sembrat les bardisses de tamarells a la platja; s'ha repoblat el pinaret de Llenaire; s'han canviat les teulades dels banys i el caixó de cobradors de Sant Vicenç; s'han renovat els para-sols i gandules espenyats; s'han comprat pals per delimitar les zones de para-sols; s'ha han instal·lats els cartells a les platges remotes i s'ha fet el manteniment de tots els existents, així com de les torres de salvament. També s'han instal·lat els jocs infantils i els bancs que quedaven pendents de les indicacions del tècnic municipal.
Com a millores del servei i mediambientals, s'han instal·lat eixugamans, dispensadors de sabó amb escuma i sensors de llum a tots els banys, s'han posat taules canvia bolquers a tots els mòduls i s'ha adquirit una altra cadira amfíbia per al centre d'accessibilitat universal. També es s’han fer feines extraordinàries de neteja per eliminar el llim en suspensió que es va acumular a la platja Albercuix a inicis de temporada i que produïa males olors i molèsties als veïns de la zona.
El mes de juny es va renovar l'auditoria de l'ISO 9001 i 14001, certificació de qualitat i de gestió mediambiental per les activitats d'explotació de serveis temporals de platja, neteja, manteniment, abalisament i servei d'accessibilitat a la platja Tamarells.
Respecte a maquinària, a més de les intervencions per reparacions i manteniment, que han estat importants, s'ha adquirit una nova cullera per al tractor, una desbrossadora, un retalla-bardisses, i s'ha renovat la flota de patins a pedals amb l'adquisició de dos pedaflot i dos hidroferraris amb tobogan.
Però sens dubte la inversió més important realitzada dins l'exercici 2018 ha estat l'adquisició del local del carrer Mestral, número 13, situat veïnat del local social, el que ofereix múltiples possibilitats. Les obres realitzades després de la seva adquisició han anat encaminades a rehabilitar-lo per poder ampliar les activitats per als socis i a reformar les oficines per destinar-les a la gestió dels serveis de platges.
Pel que fa a les festes municipals o públiques: s’ha col·laborat en la nadada de la Copa de Reis oferint xocolata amb ensaïmada als participants; s'ha tornat organitzar el pi de Sant Antoni, amb la novetat de la celebració de jocs populars a la platja; la cavalcada dels reis, amb la construcció d'una nova carrossa; i dins la programació de les festes de la Verge del Carme, l'exposició de tallers "Què hem fet aquest hivern"; a més de la Cursa Marinera, que ja ha arribat a la seva edició amb un gran èxit de participació; el V Torneig de Pàdel i la Festa de la Gola.
Per Nadal s'ha organitzat la Festa del Pare Noel, amb l'adquisició de nous elements de la carrossa i de vestuari, i s’ha celebrat un concert del Cor de Pollença a la Parròquia, amb taquilla inversa a benefici de les obres de rehabilitació de l'edifici.
Pel que fa a les festes dirigides als socis, s'han organitzat i reforçat les mateixes que es anaven fent (com són el fogueró de Sant Antoni, l'Arrossada, les Verges i la Festa de Nadal i s'ha fet el calendari), però la novetat ha estat la celebració d'unes matances al nou local amb un dinar per als socis.
També s'han organitzat diverses sortides per als socis: A principi de març anàrem al Portblue Club Pollentia Resort, a finals d'abril viatjàrem fins a Menorca i ens allotjàrem a l'Hotel Portblue Sant Lluís, de S'Algar, i a finals d'octubre visitàrem Palmanova per anar a l'Hotel Zafiro Palace. Totes les sortides tingueren molt bona acceptació entre els socis, i els serveis que ens oferiren en els establiments foren excel·lents.
Per altra banda, s'ha treballat a reforçar les activitats en el local social i s'han ofert distints tallers i classes com ara Costura, Pintura, Restauració, Ping-pong, Zumba, Reiki, Pilates, Ball de pagès i Ball en línia.
Així mateix s'ha continuat oferint el local per a la celebració de tota mena d'activitats culturals o socials, com ara l'exposició de Sasha i la recollida de productes en solidaritat amb els damnificats per la torrentada de Sant Llorenç, i un any més els grups de ESRA i MUSIC MAKERS l'han emprat com a lloc de reunió, i la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears hi ha fet les campanyes de recollida de sang.
Pel que fa a les relacions amb l'Ajuntament, s'ha mantingut un contacte directe i constant amb l'equip de govern per tal de treballar conjuntament en la millora de tots els aspectes de Moll, tant en manteniment i infraestructures com en els aspectes culturals i socials.
Per acabar, donarem compte del moviment d'altes i baixes de socis de l'exercici 2018:
Pel que fa als socis adults, s'han produït 109 altes i 25 baixes, els que dóna un balanç positiu de 84 socis.
Pel que fa als socis joves, han estat 14 altes i 2 baixes, amb un balanç de més 12 socis,
El resultat total anuals ha estat de més 96 socis.

Potser t'interessa...

 • All
 • Associacio Veins Port Pollença
 • Cursa
 • Eu Moll
 • Marinera
 • Port De Pollença
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Contacte

Associació de Veïns del Port de Pollença

  C / Mestral, 15 C.P. 07470 - Port de Pollença - Mallorca - Illes Balears

  +34 971 86 64 13

  av.eumoll@gmail.com

  Dilluns a divendres 10:00 - 13:00